Ressursside koormuse jälgimine

Gantticuga saad planeerida ülesandeid, mida tuleb täitsa samaaegselt. Ühtlasi, aitavad koheselt pärast ülesande määramist ilmuvad utilisatsiooni protsendid sul ressursside koormusel silma peal hoida. Kuna Ganttic on veebipõhine, pääsed sellele kõikjalt ligi ilma midagi alla laadimata.
Resource Planning Software for Capacity Utilization management

Piirideta koostöö

Gantticuga maksad selle eest, mitut ressurssi planeerijas kasutad. Kasutajatearvule piire ei ole. Seega ei ole piire ka koostööl. Lisaks, võib iga kasutaja endale olulised ressursid oma Google Kalendrisse sünkroniseerida. Kui Google Kalender pole sinu teema, vastutavad meie iOSi ja Androidi rakendused selle eest, et su plaanid oleks sinuga alati kaasas.

Üleettevõtteline planeerimine

Ganttic loob sildu sinu ettevõtte erinevate osakonde vahel ning tunneb end mugavalt suure hulga andmetega. Tänu andmeväljadele, mille sisu saad vastavalt vajadusele muuta, erinevatele vaadetele ja võimalusele andmeid filtreerida, on Ganttic väga paindlik. Isegi, kui sinu meeskond on üle maailma laiali, aitab Ganttic erinevate ajaseadetega nad kõik kokku tuua.

Samm edasi Microsoft Excelist

Erinevalt tabelarvutussüsteemidest ja keerulistest projektiplaneerimistarkvaradest, on plaanide muutmine Gantticuga lihtne. Muudatused jõuavad teiste kasutajateni koheselt. Kui me peaksime end ühe lausega kiitma, ütleksime, et Gantticut on lihtne kasutada, kuid tarkvara paindlikkus lubab seda mistahes planeerimisvajadustega meeskonnas kasutusele võtta.
Resource Planning Software settings
Kohandatavad andmeväljad

Capacity Utilization planning settings
Personaalsed
ajaseaded
User Access settings
Erinevate õigustega kasutajad

Customizable Resource Planning
Paindlik
planeerija

Dynamic Resource Scheduling
Erinevad
ajaseaded

Flexible Reporting
Mitmekülgsed
aruanded

Resource grouping and filtering
Ressusside
grupeerimine

Task color coding
Ülesannete ja projektide värvid
Resource, Project and Task filtering
Filtreerimine
Automatic history tracking
Ülesannete, projektide ja ressursside ajalugu

Resource, Project and Task notes
Märkmed

Task dependencies
Ülesannete
sõltuvused

Google Calendar Gantt chart
Google ja Outlook kalendri sünkronisatsioon

Recurring tasks
Korduvad
ülesanded

Project Used Time tracking
Kasutatud aja
jälgimine
Automated Resource Planning Reporting
Paindlikud
aruanded
Pane tähele, et meie kõik teenused on saadaval vaid inglise keeles. Loe Gantticu pakutavatest võimalustest rohkem siin.