Planera dina resurser med högsta möjliga effektivitet

Ganttic är ett webbaserat planeringsverktyg som du kan använda för projektportföljhantering och resursplanering med högsta möjliga effektivitet.

Titta på genomgången Beställ demo
+ ÅR MED GANTTIC med ökad effektivitet och produktivitet + OLIKA BRANSCHER från rådgivning till byggnation och forskning + SMARTA ANVÄNDARE som sammankopplade och i samverkan förverkligar sina planer + PLANERADE PROJEKT genomförda inom utsatt tid och enligt uppsatta mål

Planera dina resurser

Gör upp planer kring tillgängliga data. Planera efter dina arbetsflöden. Betrakta saker från olika synvinklar och tidsramar. Och samarbeta på dina villkor. Ganttic anses vara det mest flexibla webbaserade resursplaneringsverktyget. Schemalägg arbeten, verktyg, utrustning

Visualisera din strategi

Ganttic skapar visuella arbetsflöden för alla dina resurser, uppdrag och projekt. Dra och släpp nya projekt i ditt projektledningssystem operativt, utifrån just din organisations behov. Reagera omedelbart så fort problem uppstår. Se dina data i nytt ljus och ta fram en tydlig handlingsplan för ditt team.

Olika synvinklar och nya insikter

Planeringsverktygets flexibla design är anpassad till din organisations unika planeringsbehov – och inte tvärtom. ”Rotera” det webbaserade Ganttschemat och se på planerna ur olika uppdrags- eller resursperspektiv. Maximal överskådlighet och olika synvinklar ger nya insikter och en bättre förståelse för hur era planer fungerar tillsammans.

Smarta funktioner

Ganttic är ett bra Excel alternativ för projektstyrning och resursplanering. Med alla funktioner du behöver:

 • Gruppering av projekt
 • Dra-och-släpp
 • Filtrering
 • Egna datafält för projekt, arbeten, resurser
 • Kalendersynkronisering
 • Automatiska rapporter
 • Detaljerade godkännanden
 • Anpassade vyer
 • Spårning av resurser, projekt, prestanda
 • API-integreringar
 • Dynamisk tidslinje

Välj din strategi

Ganttic hjälper de ansvariga för projektstyrning att planera resurser för sina projekt. Oavsett om det gäller människor, verktyg, maskiner, lokaler eller någonting annat. Kom i gång med det ERP-system du föredrar. Prisalternativ

Projektledning

Vem eller vilka ska göra vad och när? Enkel dra-och-släpp projektledning. Ren och tydlig överblick.

Läs mer (Eng)

Resurshantering

Var finns det arbetsanhopning och vad är underutnyttjad? Planera konkurrerande arbetsuppgifter och hitta rätt balans i arbetsbelastning. Kontrollerade prestationer och prognoser.

Läs mer (Eng)

Projektportföljhantering

Har dina projekt de rätta resurserna, i överensstämmelse med uppsatta mål? Planera utifrån projekt- och resursperspektivet. Utan konflikter och med maximal produktivitet.

Läs mer (Eng)

Ett tillförlitligt val för 1500 företag

En effektivare värld

Ganttic är en smidig lösning för både stora och små företag oavsett bransch. Användare världen över förlitar sig på detta resursplaneringsverktyg vid projektledning och resurshantering för sin organisation

Ett tillförlitligt val för 1500 företag

Få bästa möjliga överblick över dina projekt, uppdrag och resurser

Skapa balans

Ganttics planeringsverktyg hjälper dig att snabbt identifiera resursgap i dina projekt och åtgärda dessa. Planera din kapacitet, förebygg utbrändhet och hitta rätt balans mellan resurser, scheman, uppgifter och projekt.

Våra produkter

Anslut användare

Ganttics programvara länkar samman team, kunder och alla intressenter och ger en transparent och överskådlig bild av portföljen som helhet. Full kontroll, med välfungerande samarbete.

Fallstudier

En effektivare värld

Resursplanering skapar ordning i kaos. Få bättre hållbarhet i din resursanvändning utan att kompromissa med uppfyllande av projektkrav. Få mer gjort med det du redan har.

Om vårt företag

Skapa ett visuellt arbetsflöde. Starta nu helt gratis.

14 dagars gratis provperiod. Inget kreditkort krävs.

Prova gratis
Logo Log in Sign up