Användnings-spårning

Även om du kan ställa in samtidiga aktiviteter i Ganttic, kan du också hålla ett öga på arbetsbelastningen genom att använda våra direktanvändningsscheman. Eftersom Ganttic är en nätbaserad programvara, kan du och varenda en medlem i ditt team gå in i den varifrån som helst.

Resource Planning Software for Capacity Utilization management

Gränslöst samarbete

Eftersom du betalar för de resurser du använder, inte antalet användare, ställer Ganttic inga gränser för samarbete. Alla  användare kan i sin Google Kalender synkronisera resurser som är viktiga för dem. För att alltid ha dina planer med dig kan du också använda vår iOS- eller Android-app.

Planering på företagsnivå

Eftersom Ganttic fungerar bäst för planering på storföretagsnivå, vet den hur big data ska hanteras. Vår planerare erbjuder nästan oändliga möjligheter med anpassade datafält, olika vyer och filtrering. Dessutom fungerar Ganttic tack vare olika tidsinställningar utomordentligt även om ditt team är utspritt över hela världen.

Ett steg upp från Microsoft Excel

I motsats till kalkylblad eller vissa komplicerade projektledningsprogram, räcker det med ett par klickningar för att lägga om ett schema i Ganttic, och ändringarna delas omedelbart med andra. Om vi vore tvungna att skryta med oss själva i en sats, skulle vi säga att Ganttic är lätt att använda, flexibel och visar dig dina planer ur alla de perspektiv som är möjliga.  
Resource Planning Software settings
Anpassade datafält

Capacity Utilization planning settings
Justerbar tidsinställning

User Access settings
Olika behörighetsnivåer för användarna

Customizable Resource Planning
Användningsdiagram och -procenter

Dynamic Resource Scheduling
Justerbar tidslinje
Flexible Reporting
Samtidiga aktiviteter

Resource grouping and filtering
Grupperingsresurser

Task color coding
Färgsättning av aktiviteter och projekt

Resource, Project and Task filtering
Filtrering

Automatic history tracking
Aktivitets-, projekt- och resurshistoria

Resource, Project and Task notes
Anteckningar

Task dependencies
Aktivitetssamband

Google Calendar Gantt chart
Google Kalender -synkronisering

Recurring tasks
Återkommande aktiviteter

Project Used Time tracking
Redovisning av använd tid

Automated Resource Planning Reporting
Flexibla rapporter

Vänligen observera att alla de tjänster Ganttic erbjuder är på engelska. Läs mer om Ganttics egenskaper: TOUR